news Novinky

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že pripravujeme novú web stránku. V tomto obodobí môže nastať situácia, že e-maily alebo stránka nebudú dostupné. Ak Vám neodpovieme na Váš e-mail v priebehu 2 pracovných dní, kontaktuje nás telefonicky.

11.3.2020

Nová služba !

Pripravili sme pre Vás novú službu. Vami zakúpený tovar Vám po dohode dovezieme.

01.03.2020 »pokračovanie

Nová služba !

Pripravili sme pre Vás novú službu. Od teraz si môžete u nás zapožičať čerpadlo na vyčistenie vrtu.

01.10.2017 »pokračovanie

newsNovinky

Od mája môžete u nás využiť bezhotovostnú platbu kartou. Minimálna výška platby je 10 €. Platobný terminál prijíma karty: Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, MasterCard paypass, VISA Electron, VISA, V PAY, VISA payWave.

1.5.2015
Napíšte nám

Elektromotoy - pätkové

Pätkový elektromotor

Elektromotory pre pohon čerpadiel sú predovšetkým jednofázové alebo trojfázové asynchrónne motory s kotvou nakrátko. Motory sú určené pre európsky trh a pre napájaciu sieť 400/230V, 50 Hz. Ich menovité otáčky vyplývajú z počtu pólov (3000, 1500, 750, ...).Trojfázové motory by mali byť inštalované s motorovým ističom, ktorý ich ochráni v prípade výpadku jeden z fáz. Podľa vyhotovenia kostry a spôsobu uchytenia ich delíme na pätkové a prírubové. Elektromotory pre pohon čerpadiel pracujú v podmienkach, kde je vysoká vlhkosť, kvapkajúca voda alebo sú celé ponorené v kvapaline. Odolnosť motora proti vniku cudzích telies a kvapalín označuje číslo IP. Otáčky a pracovný bod čerpadla sa dajú meniť pomocou polovodičového meniča frekvencie. Toto elektronické zariadenie mení napájaciu frekvenciu a napätie motora. Výhodou je predovšetkým úspora energie a optimálne riadenie podľa požiadaviek zákazníka.

Pätkový elektromotor

Pätkové elektromotory sa pripevňujú k pevnej podložke alebo k zemi pomocou nožičiek, ktoré nie sú v osi motora. Sú umiestnené väčšinou horizontálne vzhľadom k osi. Pri inštalácii je veľmi dôležité dodržať súososť, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ložísk a hluku. Medzi motorom a poháňaným mechanizmom (čerpadlom) sa nachádza spojka, ktorá kompenzuje malé odchylky v súososti. Výhodou čerpadiel s oddeleným pätkovým motorom je fakt, že prípadná netesnosť čerpadla nepoškodzuje motor a nespôsobí jeho zatopenie.

 

 

 

Execution Time of siteLoad: 0.106 seconds.