Počas Vianočných sviatkov 2019 budú otváracie hodiny nasledovné:

23.12. - 26.12. ZATVORENÉ

27.12.  OTVORENÉ 8:00 - 13:00

28.12.  ZATVORENÉ

29.12.  ZATVORENÉ

30.12.  OTVORENÉ 8:00 - 13:00

31.12.  ZATVORENÉ

1.1.     ZATVORENÉ

2.1.    OTVORENÉ 8:00 - 16:00

3.1.    OTVORENÉ 8:00 - 16:00

 

12.12.2019
Informujeme Vás, že
od 17.7.-.5.8.2019 bude servis čerpadiel mimo prevádzky z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za pochopenie

Nová služba !

Pripravili sme pre Vás novú službu. Od teraz si môžete u nás zapožičať čerpadlo na vyčistenie vrtu.

01.10.2017 »pokračovanie

newsNovinky

Od mája môžete u nás využiť bezhotovostnú platbu kartou. Minimálna výška platby je 10 €. Platobný terminál prijíma karty: Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, MasterCard paypass, VISA Electron, VISA, V PAY, VISA payWave.

1.5.2015
Napíšte nám

Úpravne vody

Úpravne vody

Úpravne vody

Voda obsahuje v rozpustnom stave určité množstvo minerálov, solí a iných prímesí. Podľa množstva jednotlivých prvkov posudzujeme tzv. tvrdosť vody. Minerály a soli svojím vylučovaním z vody spôsobujú problémy tvorbou pevných inkrustov vo vodovodoch, teplovodných systémoch, práčovňach, chladiacich zariadeniach a pod.

Podľa spôsobu pôsobenia na upravovanú vodu delíme postupy na:

Chemický - spočíva v pridávaní chem. látok do upravovanej vody. Spôsob je vhodný na úpravu  úžitkovej  vody, nevhodný pre pitnú vodu. Chemické úpravne sú pomerne finančne nákladné.Elektrostatický spôsob – ide o tzv fyzikálnu úpravu vody. Medzi 2 špeciálnymi elektródami prúdi upravovaná voda, vytvorí sa silné elektrostatické pole, ktoré narúša väzby inkrustotvorných prvkov na molekuly vody, čím tieto látky strácajú na určitú dobu schopnosť vytvárať pevné inkrusty. Tento spôsob si vyžaduje narušenie celistvosti potrubia.

Magnetický – magnetické pole môže byť vytvorené permanentným magnetom alebo cievkou budenou jednosmerným alebo striedavým prúdom. Princíp pôsobenia magnetického poľa je  na upravovanú tekutinu podobný ako pri elektrostatickom spôsobe, ale namiesto elektrostatického poľa narúša väzby pole magnetické, ktoré je omnoho účinnejšie.

Execution Time of siteLoad: 0.167 seconds.